کاربردهای کهنه شور بچه یا مینی واش

 

وسايلي كه در خانه و خانواده مصرف مي‌شود گاه استفاده‌هاي گوناگوني دارند.
از جمله اين وسايل، كهنه شور بچه یا مینی واش است كه پس از بزرگ شدن فرزندتان نيز مي‌توانيد از آن استفاده كنيد.
اگر شما نيز يكي از اين دستگاه‌ها در خانه داريد و با بزرگ‌تر شدن فرزندتان ديگر به آن نيازي نداريد خوب است بدانيد اين دستگاه هنوز مي‌تواند در شستشو به شما كمك كند.
درست است كهنه شور بچه یا مینی واش برنامه‌هاي متعدد ندارد ولي براي شستشوي برخي از لباس‌هاي كم حجم مثل 4 پيراهن مردانه يا تعدادي لباس زير ظرف 10 دقيقه بسیار مناسب است و لباس‌هايي پاكيزه تحويل شما می دهد. البته آب كشي آن برعهده خودتان خواهد بود.

براي اين‌كه با كهنه شور بچه یا مینی واش لباس‌هاي خود را با بشوييد بايد به اين نكات دقت كنيد:‌
لباس‌ها در تعداد زياد نباشند و هرگز بدون آب يا با آب كم كهنه شور بچه یا مینی واش  را به كار نبريد. آب نيمه گرم را تا ده سانتي‌متري دهانه كهنه شور بچه یا مینی واش  پر كنيد زيرا اگراز آب كم استفاده كنيد به لباس‌ها صدمه مي‌زند. پودر لباسشويي را پس از آب اضافه كنيد. بعد كهنه شور بچه یا مینی واش را روشن كنيد و لباس‌ها را در آن بيندازيد.
اگر اين دستگاه را در حمام به كار مي‌بريد حتما يك سيم از بدنه دستگاه به لوله‌هاي آب (اگر فلزي است) وصل كنيد و یا از كهنه شور بچه یا مینی واشی که سیم ارت آن در کابل برقش وجود دارد استفاده کنید تا الكتريسته ساكن را منتقل كند و دچار برق گرفتگي نشويد. ضمنا هنگام كار كردن دستگاه استحمام نكنيد.

تهیه شده توسط شرکت صدر آراکس

 

مینی واش جنرال تکنیک