لباس شویی دانشجویی

مینی واش های جنرال تکنیک به دلیل اینکه نسبت به ماشین لباس شویی های تمام اتوماتیک و دو قلوهای بزرگ فضای کمتری را اشغال می کنند ، برای استفاده در سوئیت های کوچک و مسافرتی مناسب می باشند .

همچنین می توان از مینی واش های تمام اتوماتیک جنرال تکنیک به عنوان لباس شویی دانشجویی استفاده نمود .

مینی واش های تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک جنرال تکنیک به دلیل اینکه تمامی مراحل شستشوی لباس (شستشو ، آبکشی و خشک کن) را انجام می دهند و زمان زیادی از کاربر آن نمی گیرند برای استفاده در سوئیت ها و خوابگاه های دانشجویی بسیار مناسب می باشند و از استقبال خوبی بهره مند گشته اند .

مینی واش های تمام اتوماتیک جنرال تکنیک با اتصال به فاضلاب و لوله کشی به طور تمام اتوماتیک لباس ها را شسته ، آبکشی و خشک می نماید و زمان بسیار کمی از کاربر اشغال می کند .