حضور در هشتمین نمایشگاه مادر، نوزاد و کودک

 

حضور پر قدرت شرکت جنرال تکنیک با مدل های متفاوت در هشتمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک  1396