مینی واش جنرال تکنیک مکمل لباس شویی های اتوماتیک

یکی از معایب لباس شویی اتوماتیک درب از جلو  ،تکمیل ظرفیت این نوع لباس شویی می باشد. در این مدل لباس شویی باید ظرفیت کامل و یا در بعضی از مدل ها که کلید ۲/۱ دارند نصف ظرفیت تکمیل گردد در غیر این صورت هنگام کارکردن تعادل دیگ لباس شویی برقرار نمی شود و باعث صدای زیاد و بعد ازمدتی به لباس شویی آب می رساند به همین علت است که بسیاری از خانم ها ،  مینی واش را به عنوان مکمل لباس شویی اتوماتیک خود استفاده می کنند .

شما می توانید هر بار که نیاز به شستشوی تعداد لباس کمتری دارید و زمان کافی برای جمع شدن لباس ها و تکمیل ظرفیت ندارید از مینی واش جنرال تکینک استفاده کرده و در نتیجه در زمان ، انرژی و هزینه های مواد شوینده صرفه جویی کرده و لباس های کم و کوچکتر خود را با مینی واش بسیار تمیزتر و سریعتر بشویید .